סמן V וריטס והמשלוח בדרך

אושר בכנסת החוק לחקירה בטיחותית בתעופה

אושר בכנסת החוק לחקירה בטיחותית בתעופה

הכנסת אישרה סופית את הצעת משרד התחבורה להקמת רשות לחקירה בטיחותית בתעופה. החוק מעגן, לראשונה בישראל, את הקמתה של רשות ייעודית עצמאית האמונה על חקירת אירועי בטיחות חמורים וצפוי לתרום להעלאת רמת הבטיחות בתעופה
04.07.24 / 09:29
אושר בכנסת החוק לחקירה בטיחותית בתעופה
04.07.24
אושר בכנסת החוק לחקירה בטיחותית בתעופה

ישראל מיישרת קו עם המקובל בעולם ומשדרגת את רמת הבטיחות האווירית. הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה (הרלב״ת). החוק מעגן, לראשונה בישראל, את הקמתה של רשות ייעודית עצמאית האמונה על חקירת אירועי בטיחות חמורים וצפוי לתרום להעלאת רמת הבטיחות בתעופה.

 

הקמת הרלב״ת היא צעד חיוני המאפשר למדינת ישראל לעמוד בדרישות אמנת התעופה הבינלאומית (״אמנת שיקגו״) ובסטנדרטים הנדרשים על ידי ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית (ICAO). הקמת הרשות מתחייבת גם מחתימת מדינת ישראל על הסכם ״השמים הפתוחים״ עם האיחוד האירופי בשנת 2013, והיא מביאה את המדינה למצב המקובל במרבית מדינות העולם.

 

שרת התחבורה מירי רגב: ״אני שמחה שהצלחנו סוף סוף להביא את תחום זה בתעופה הישראלית לסטנדרט הבטיחות כמקובל בעולם, באמצעות הקמת רשות עצמאית לחקירה בטיחותית בתעופה. היום הצלחנו להביא את החוק החדש להצבעה בכנסת ולאשר אותו, כך שכבר בימים הקרובים יבוצעו הצעדים הנדרשים להפיכת הרשות מיחידה הכפופה למשרד לרשות עצמאית אשר תחקור לעומק כל אירוע בטיחותי חמור, תסיק מסקנות והמלצות בטיחות לתיקון״.

 

בהתאם לחוק החדש תוקם רשות חקירה עצמאית בתוך משרד התחבורה, אשר תחליף את משרד החוקר הראשי שהיה עד כה. הרשות החדשה תעסוק בחקירה בטיחותית של אירועי בטיחות חמורים בתעופה, - תאונות ותקריות חמורות. מטרת החקירה הבטיחותית היא למנוע תאונות דומות בעתיד ולתרום לבטיחות התעופה וזאת דרך איתור הגורמים שהביאו לאותו אירוע.

 

היחידה לחקירת תאונות ותקריות בתעופה (״משרד החוקר הראשי״) פעלה עד היום במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם למחויבות המדינה לפי אמנת התעופה האזרחית, ומכוח הוראות חוק הטיס (2011). עם זאת, מכיוון שהאמנה דורשת, בין היתר, את הבטחת עצמאותה של הרשות החוקרת ושל החוקר הראשי, נדרשה הסדרה כוללת של מעמד היחידה, תפקידיה וסמכויותיה, באמצעות כתיבת חוק ״הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה״ ותיקונים שונים ב״חוק הטיס - 2011״. 

 

במשרד התחבורה ציינו כי בביקורות שערך ארגון התעופה הבינלאומי בשנים האחרונות בישראל, נמצא כי חוק הטיס הישראלי אינו כולל תשתית משפטית מספקת לאימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא חקירת תאונות ותקריות בתעופה האזרחית, ואין הלימה מלאה בין ההסדרים הקיימים לבין הסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים. לפיכך נדרש השינוי בחקיקה כאמור, אשר אושר במליאת הכנסת, והמסדיר בחוק נפרד את הקמתה של רשות עצמאית לחקירה בטיחותית של תאונות ותקריות אוויריות, בדומה לנהוג במדינות רבות בעולם.