סמן V וריטס והמשלוח בדרך
עוד בשירותים: יצוא ימי

שירותי ביטוח

שירותי ביטוח

04.08.19 / 12:50
שירותי ביטוח
04.08.19
שירותי ביטוח

התמחותנו היא בתחום הביטוח הימי/אווירי.

מומחיתנו בסעיפי ונעלי ה- CARGO INSURANCE מאפשרת לנו

להציע לך, הלקוח, פוליסת ביטוח המותאמת באופן האופטימלי לצרכיך הייחודים

בפעילותך הבינלאומית, כגון: סעיפי חיתוך ותקופת גילוי נזק מוארכת במחסן הלקוח.

יתרון נוסף וחשוב הוא, היותנו חלק מקבוצה המתמחה בשירותי לוגיסטיקה,

שילוח בנלאומי ובלדרות, היודעת לאפיין את הסיכונים הגלומים בהובלת מטען,

ומענה הביטוח שניתן יהווה פתרון לסיכונים הקיימים בהובלה ימית/אווירית.