סמן V וריטס והמשלוח בדרך

אושרה רפורמת היבוא

אושרה רפורמת היבוא

ועדת השרים לחקיקה אישרה את רפורמת היבוא אשר הובאה לאישור בשיתוף פעולה של משרד הכלכלה והתעשייה עם משרד האוצר. שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: ״פועלים לפתיחת את השווקים, הסרת חסמים ויצירת תחרות על מגוון המוצרים ועל מחירם, זאת מבלי להתפשר על בטיחות
26.08.21 / 16:54
אושרה רפורמת היבוא
26.08.21
אושרה רפורמת היבוא

במסגרת תיקוני החקיקה, אושרה על ידי ועדת שרים לחקיקה, הרפורמה ביבוא, שתאפשר העברת מוצרים מיובאים הנדרשים כיום באישור תקן, ממסלול בדיקות במעבדות בדיקה, למסלול של הצהרות יבואנים.

הרפורמה צפויה לחסוך ליבואנים את תהליך הבדיקות במונחי עלויות וחסכון בזמן, ותאפשר כניסת המוצרים לישראל, וזאת תחת התחייבות משפטית (הצהרה) של היבואנים כי המוצר אשר נכנס לישראל, עומד בכל דרישות התקן החלות עליו כיום, כך שאינו מסכן את הצרכנים.

עוד כוללת הרפורמה, תגבור מערך האכיפה של מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, כך שיוגברו פעילויות הפיקוח בשווקים על המוצרים. יבואנים ומשווקים, אשר יימצאו כמי שהכניסו לישראל מוצרים שאינם עומדים בדרישות התקן וזאת על אף ההצהרה עליה חתמו, צפויים לסנקציות מינהליות, פליליות לרבות עיצומים כספיים, הגשת כתבי אישום והגדרת היבואן כמפר אמון אשר יעבור למסלול בדיקות מחמיר.

שרת הכלכלה והתעשייה, אשר שמה לה כיעד לקדם את הפחתת הנטל הרגולטורי על העסקים,  תוך שמירת האינטרס הציבורי להבטחת בטיחות ובריאות האזרחים, ציינה כי היא מצפה שהחיסכון שיושג כתוצאה מהרפורמה, יבוא לידי ביטוי במחיר הסופי לצרכן. ״משרד הכלכלה והתעשייה ימשיך לפעול לפתיחת השווקים, להסרת חסמים, ולעידוד תחרות על מגוון המוצרים והמחירים״, אמרה״

בין המוצרים שיוכנסו לרפורמה ניתן למנות מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, מוצרים לבית, מוצרים פנאי וספורט ועוד.

תיקוני החקיקה שאושרו בוועדת השרים יובאו לאישור הכנסת במסגרת חוק תקציב המדינה.