סמן V וריטס והמשלוח בדרך

משרד הכלכלה: אושרה הרחבת הרפורמה ביבוא

משרד הכלכלה: אושרה הרחבת הרפורמה ביבוא

שרת הכלכלה והתעשייה אישרה להרחיב את הרפורמה ביבוא ולצאת לשימוע להכנסת מוצרים נוספים למסלול הבינלאומי. ברשימת התקנים: טמפונים, נוזל כלים, אבקות כביסה ואבקות למדיחי כלים וקונדומים. כן החליטה השרה על פתיחה בהליך לביטול התקן הרשמי על ילקוטים
26.07.22 / 08:20
משרד הכלכלה: אושרה הרחבת הרפורמה ביבוא
26.07.22
משרד הכלכלה: אושרה הרחבת הרפורמה ביבוא

בהמשך לרפורמת היבוא, המאפשרת יבוא מוצרים בהתאם לעמידתם בתקן ישראלי או בינלאומי, פעל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, איגור דוסקלוביץ, לאימוץ תקנים בינלאומיים, על בסיסם ניתן יהיה לייבא עוד מגוון מוצרים שעד כה ניתן היה לייבאם רק בהתאם לתקן הישראלי המקורי.

 

התקנים שנבחנו, עד כה, נוגעים למוצרי טמפונים, נוזל כלים, אבקות כביסה ואבקות למדיחי כלים, ילקוטים וקונדומים. במקביל נעשית עבודת מטה מהירה להכניס גם את הטיטולים המיובאים לתכולת הרפורמה. מדובר במוצרים המשתייכים לשווקים ריכוזיים ביותר, בהם מספר יבואנים מצומצם השולטים בשוק. כך, לדוגמא, בשוק הטמפונים קיימים שלושה ספקים המהווים יותר מ-90% מהשוק.

 

גורמי המקצוע במשרד הכלכלה בחנו רגולציות בינלאומיות במדינות מפותחות להם שווקים משמעותיים. בחינה זו כללה בדיקה מקיפה כי מדובר בשינויים שימשיכו לשמור על בריאות ובטיחות הציבור ועל איכות הסביבה, וכן על יכולותו של הממונה על התקינה לבדוק את עמידת המוצר בדרישות אלו. בסיום הבדיקה, אישרה שרת הכלכלה והתעשייה, ברביבאי, לפרסם לשימוע ציבורי את האפשרות לייבא את המוצרים הבאים על פי תקינה בינלאומית בהתאם לתנאים המפורטים:

 

טמפונים – התאמה לתקן אוסטרלי, אשר אומץ גם באירופה ובארה״ב;

נוזל כלים, אבקות כביסה ואבקות למדיחי הכלים – התאמה לרגולציה האירופית, תוך הטלת חובה להתאים את המוצרים לשינויים לאומיים הכרחיים כדי לשמור על מקורות המים ומניעת זיהום קרקעות ובהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה, רשות המים  ומשרד הבריאות.

קונדומים – השרה חתמה על עדכון התקן הישראלי באופן שמאמץ את התקן הבינלאומי ללא שינויים לאומיים באופן שיקל מאוד על היבוא של מוצרים אלו.

ילקוטים - הוחלט כי יש מקום להסיר את רשמיות התקן. כחלק מכך פורסמה הכוונה להסיר את הילקוטים מפיקוח ונשלחה בקשת היוועצות עם שרת החינוך ושר הבריאות.

 

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: ״כחלק מהמאבק ביוקר המחייה ונוכח הריכוזיות הגבוהה בשווקים, הרחבת רפורמת היבוא היא צעד משמעותי להגברת התחרות. אישור יבוא של מוצרי צריכה בסיסיים לפי תקן בינלאומי במקום תקן ישראלי ייחודי, יסיר חסמי יבוא ויאפשר הגדלת המגוון והורדת המחיר״.