סמן V וריטס והמשלוח בדרך

הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות בנובמבר הסתכם ב-4.8 מיליארד שקל

הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות בנובמבר הסתכם ב-4.8 מיליארד שקל

יצוא הסחורות הסתכם בחודש נובמבר 2020 ב-15.2 מיליארד שקל. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה, 14% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג
15.12.20 / 15:34
הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות בנובמבר הסתכם ב-4.8 מיליארד שקל
15.12.20
הלמ״ס: הגירעון בסחר הסחורות בנובמבר הסתכם ב-4.8 מיליארד שקל
יצוא הסחורות בחודשים ינואר - נובמבר 2020, היווה 68.9% מהיבוא לעומת 68.5% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בינואר- נובמבר השנה הסתכם ב-59.4 מיליארד שקל לעומת גירעון של 74 מיליארד שקל בינואר- נובמבר 2019.

בחודשים ספטמבר - נובמבר 2020 עלה יצוא הסחורות על פי נתוני המגמה, ב-8.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 14.4% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2020. בחודשים ספטמבר - נובמבר 2020 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-17.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 12.8% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2020.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש נובמבר 2020 ב-15.2 מיליארד שקל. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה, 14% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

בנובמבר 2020, הסתכם יבוא הסחורות ב-20 מיליארד שקל. מתוכם 46% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 24% יבוא מוצרי צריכה, 18% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-12% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה של 34.9% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר - נובמבר 2020.  זאת, בהמשך לעלייה של 30.2% בחישוב שנתי בחודשים יוני – אוגוסט 2020. יבוא כלי תחבורה עלה ב-75.8% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד עלה ב-5.5% בחישוב שנתי.

בחודשים ספטמבר - נובמבר 2020 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-29.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 36.8% בחישוב שנתי בחודשים יוני - אוגוסט 2020. יבוא מוצרים בני קיימא עלה בספטמבר - נובמבר 2020 ב-38.1% בחישוב שנתי, עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה בספטמבר - נובמבר 2020 ב-23.1% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר - נובמבר 2020 ב-10.6 מיליארד שקל לעומת 12.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2019.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - נובמבר 2020, לפי נתונים מקוריים, ב-14.6 מיליארד שקל, לעומת 16.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2019.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - נובמבר 2020 ב-3.3 מיליארד שקל לעומת 3.7 מיליארד שקל, בחודשים המקבילים בשנת 2019. באותה תקופה ירד יצוא גידול פרחים ב-28.3%.