סמן V וריטס והמשלוח בדרך

נחתמה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות

נחתמה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות

האמנה מהווה נדבך חשוב ביחסים הנרקמים בין המדינות, מספקת ודאות למשקיעים ומעודדת השקעות ושיתופי פעולה כלכליים ועסקיים. אמנת המס, הסכם ההגנה על ההשקעות ומזכרי ההבנות שנחתמו על ידי משרד האוצר, מניחים את התשתית הנדרשת להגדלת שיתוף הפעולה הכלכלי
09.06.21 / 10:42
נחתמה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות
09.06.21
נחתמה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות

שר האוצר, ישראל כץ, חתם היום (ב׳) על האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות. אמנת המס עתידה להצטרף לרשת אמנות המס של ישראל הכוללת 58 אמנות, והיא אמנת המס הראשונה הנחתמת לאחר הסכמי הנורמליזציה.

אמנת המס מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה-OECD, ונועדה לעודד שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות. לצד סעיפים הנוגעים לאי אפליה, חילופי מידע, ומניעת ניצול לרעה, האמנה מקנה ודאות למשקיעים, גם על ידי מתן שיעורי מס מופחתים. האמנה קובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במקור כלהלן: ריבית – שיעור ניכוי המס במדינת המושב של משלם הריבית מוגבל ל-0% או 5% אם הריבית משולמת לממשלה או לגופים ממשלתיים מסוימים או לקרן פנסיה ול-10% בכל מקרה אחר. דיבידנד – שיעור ניכוי המס במדינה שהחברה שמשלמת את הדיבידנד היא תושבת בה מוגבל ל-0% או 5% אם הדיבידנד משולם לממשלה או לגופים ממשלתיים מסוימים או לקרן פנסיה ול-5% או 15% במקרים של משקיעים פרטיים. תמלוגים – שיעור ניכוי המס במקור במדינת המושב של משלם התמלוגים מוגבל ל-12%.

האמנה צריכה לעבור תהליכי אשרור בכנסת ובממשלה וצפויה להיות מאושררת בשנת 2021. הוראותיה צפויות לחול החל מה-1.1.2022.

אמנת המס, הסכם ההגנה על ההשקעות ומזכרי ההבנות שנחתמו על ידי משרד האוצר, מניחים את התשתית הנדרשת להגדלת שיתוף הפעולה הכלכלי.

שר האוצר, ישראל כץ: ״זהו עוד הסכם היסטורי שממשלת ישראל חותמת עם איחוד האמירויות, אשר יסייע לפיתוח הקשרים הכלכליים בין המדינות. אמנת המס נותנת ודאות ותנאים מוטבים לפעילות עסקית, והיא תחזק את הקשרים הכלכליים בין הגורמים השונים במדינות, ותתרום לשגשוג הכלכלי של ישראל, איחוד האמירויות והאזור כולו״.