סמן V וריטס והמשלוח בדרך

למ״ס: הגירעון בסחר חוץ של ישראל בפברואר - 10.3 מיליארד שקל

למ״ס: הגירעון בסחר חוץ של ישראל בפברואר - 10.3 מיליארד שקל

בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 ירד יבוא הסחורות על פי נתוני המגמה ב-11% בחישוב שנתי. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מכונות וציוד ירד ב-16.3% בחישוב שנתי ויבוא משאיות, טנדרים ואוטובוסים ירד ב-44.2% בשיעור שנתי
14.03.24 / 15:59
למ״ס: הגירעון בסחר חוץ של ישראל בפברואר - 10.3 מיליארד שקל
14.03.24
למ״ס: הגירעון בסחר חוץ של ישראל בפברואר - 10.3 מיליארד שקל

בחודש פברואר היצוא הסתכם ב-17.9 מיליארד שקל והיבוא הסתכם ב-28.2 מיליארד שקל. יצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) בחודש פברואר 2024, היווה 62.5% מהיבוא לעומת 58.7% אשתקד. הגירעון המסחרי של הסחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) בחודש פברואר 2024 הסתכם ב-5.6 מיליארד שקל לעומת 7.4 מיליארד שקל אשתקד.

 

בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-12.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 0.7% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023.

 

בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 ירד יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-11% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 15.5% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש פברואר 2024 ב-17.9 מיליארד שקל. 93% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 4% יצוא יהלומים ו-3% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 ב-4.8% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 3.6% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-35% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024, על פי נתוני המגמה, ב-7.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 14.9% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (כ-42% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-12.3% בחישוב שנתי דצמבר 2023 - פברואר 2024. זאת, בהמשך לעלייה של 11.5% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (כ-14% מכלל היצוא התעשייתי) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-1% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 16.3% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023.

 

בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (כ-9% מכלל היצוא התעשייתי)
ב-3.4% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 17.5% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023. יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בפברואר 2024, לפי נתונים מקוריים, ב-0.7 מיליארד שקל לעומת 0.9 מיליארד שקל אשתקד.

 

בפברואר 2024, הסתכם יבוא הסחורות ב-28.2 מיליארד שקל. מתוכם 42% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 26% יבוא מוצרי צריכה, 13% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-19% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם (ברוטו, למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-9% בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 10.7% בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023 בחישוב שנתי. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה ירד ב-42.4% (ירידה של 4.5% בממוצע לחודש).

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 21.7% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 , בהמשך לירידה של 25.4% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מכונות וציוד ירד ב-16.3% בחישוב שנתי ויבוא משאיות, טנדרים ואוטובוסים ירד ב-44.2% בשיעור שנתי (ירידה של 4.8% בממוצע לחודש).

 

בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-4.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 17.0% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר - נובמבר 2023. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 ב-2.5% בחישוב שנתי ויבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד בחודשים דצמבר 2023 - פברואר 2024 ב-6.4% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בפברואר 2024 ב-0.9 מיליארד שקל. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בפברואר 2024 ב-4.7 מיליארד שקל.