סמן V וריטס והמשלוח בדרך

לקראת ההפרטה: נמל חיפה רשם רווח נקי של 218 מיליון שקל

לקראת ההפרטה: נמל חיפה רשם רווח נקי של 218 מיליון שקל

חברת נמל חיפה התמודדה עם ביקושי שיא לשינוע מטענים, יישום תכנית ההתייעלות בנמל ומעבר לישורת האחרונה בהליך הפרטת הנמל, והצליחה לרשום שיאי רווחיות והתייעלות. אשל ארמוני, יו״ר דירקטוריון חברת נמל חיפה: ״נמסור לרוכש נמל בשיאו״
21.12.21 / 17:17
לקראת ההפרטה: נמל חיפה רשם רווח נקי של 218 מיליון שקל
21.12.21
לקראת ההפרטה: נמל חיפה רשם רווח נקי של 218 מיליון שקל

דירקטוריון חברת נמל חיפה אישר השבוע את הדו״חות הכספיים של הרבעון השלישי, מהם עולה תמונה ברורה של עלייה חדה בהכנסות, ובמקביל התייעלות הכוללת ירידה משמעותית  בעלות ההכנסות.

הכנסות הנמל ברבעון השלישי של 2021 עמדו על כ-210 מיליון שקלים, עלייה של 17% ביחס לשנה שעברה. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמדו הכנסות הנמל על 636 מיליון שקלים, עלייה של כ-14% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

התוצאות מצביעות גם על התייעלות משמעותית: במקביל לעלייה בהכנסות, עלות ההכנסות (בעיקרן שכר) ירדה (נומינלית) בשלושת הרבעונים הראשונים ב-6% ביחס לשנה שעברה. התוצאה – עלייה של 97% ברווח הגולמי בשלושת הרבעונים הראשונים, מ-107 מיליון בשנה שעברה ל-211 מיליון בשנת 2021.

גם הרווח התפעולי והרווח הנקי רושמים שיאים של כל הזמנים: בשלושת הרבעונים הראשונים של 2021 עמד הרווח התפעולי של נמל חיפה על כ-137 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד של כ-16 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד (בניכוי הוצאות חד פעמיות שנרשמו לפרישת עובדים בשנת 2020). מדובר גם בעלייה דרמטית אל מול הרווח התפעולי שהושג בתקופה שלפני הקורונה, בשנת 2019, אז היה הרווח התפעולי בשלושת הרבעונים הראשונים 62 מיליון שקלים (כולל הרווחים של מחלקת ים שמאז עברה לחברת נמלי ישראל).

גם הרווח הנקי הכולל של נמל חיפה לתקופה שהסתיימה בסוף ספטמבר שבר שיא – 218 מיליון שקלים, כמעט פי שניים מהרווח (בניכוי הוצאות פרישה) שהושג בתקופה המקבילה בשנת 2020.

סיכום תנועת המטענים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה מציג גם כן עלייה משמעותית בכלל סוגי המטענים: נמל חיפה שינע בתקופה זו 772,269 TEU של מכולות יבוא ויצוא מלאות, עליה של 8% ביחס ל-2020 ו-13% ביחס לשנת 2019.

סך הכל, כולל מכולות שיטעון וריקות נמל חיפה שינע בתקופה זו  1,120,288 TEU של מכולות עלייה של 3% ביחס ל-2020 ו-8% ביחס לשנת 2019. יבוא מטען כללי – נמל חיפה שינע בתקופה זו 677 אלף טון, עלייה של 17% ביחס לשנה שעברה. יבוא צובר וחופנים - נמל חיפה שינע בתקופה זו 980 אלף טון, עלייה של 21% ביחס לשנה שעברה. יצוא מטען כללי - נמל חיפה שינע בתקופה זו 134 אלף טון, עלייה של 51% ביחס לשנה שעברה.

אשל ארמוני, יו״ר דירקטוריון חברת נמל חיפה: ״התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי מציגות  את הפעילות המאומצת שלנו, עבודה יומיומית של הנהלת הנמל, הדירקטוריון והעובדים, למען הלקוחות ולמען הכלכלה. ואת כל זה אנו עושים במקביל לעבודה מסביב לשעון בנושא ההפרטה. המטרה שלי ושל דירקטוריון הנמל, היא להביא את המשקיע הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר, ולסיים את תהליך הרכישה ברבעון הראשון של שנת 2022. אני, יחד עם הנהלת נמל חיפה, עשינו את כל הדרוש על מנת להשלים את הליכי ההפרטה ואני משוכנע שאנחנו בישורת האחרונה. המספרים שאנחנו רואים בדו״חות הכספיים שאישרנו השבוע מוכיחים שהרוכש יקבל נמל בשיאו - נמל בריא, יעיל ורווחי שמוכן לאתגרי התחרות של השנים הבאות״.

מנדי זלצמן, מנכ״ל חברת נמל חיפה: ״שנת 2021 מסתמנת כשנת שיא כל הזמנים של חברת נמל חיפה. כל השנים אני גורס שפחות ממצוין לא מספיק בכדי להצליח, ובכן, השנה, נדרשנו אפילו למעבר למצוין. הביקושים שעלו באחת ברבעון הראשון של השנה בישראל, ובעולם כולו, הכריחו אותנו לשנות כיוון באפס זמן במונחי נמל ימי. אל מול העיכוב בפתיחת הטרמינלים החדשים, ולצד תהליך התייעלות משמעותי שישמנו, התחזקנו בעובדי תפעול זמניים, הכשרנו את רציף קישון מזרח לקליטה במקביל של שלוש אניות מטען כללי, ושינענו כמויות מטען גבוהות מאי פעם. אני רוצה להודות לקוחות הנמל שהאמינו בנו גם ברגעים לא קלים, תמכו בצעדים שעשינו, וכעת נהנים יחד איתנו מהעבודה ברציפים״.