סמן V וריטס והמשלוח בדרך

מדיניות טיפול לקבלת פטור מתקן

מדיניות טיפול לקבלת פטור מתקן

הוראות עדכניות ממשרד הכלכלה לבקשות פטור מתקן
09.06.22 / 12:45
מדיניות טיפול לקבלת פטור מתקן
09.06.22
מדיניות טיפול לקבלת פטור מתקן

הוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

 

מטרתה של הוראה זו לקבוע מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וכן להסדיר את נהלי הטיפול בבקשות אלו.

צוות קבוצת וריטס לשירותכם להבהרות 

 

לחצו על הקישור : טופס קישור לבקשות והוראות מנכ"ל