סמן V וריטס והמשלוח בדרך

רפורמת היבוא יוצאת לדרך

רפורמת היבוא יוצאת לדרך

זאת במסגרת רפורמת היבוא של משרד הכלכלה והתעשייה. יבואנים שמייבאים מוצרים למטרות אלו יכולים מעתה לקבל אישורים מידיים. משרד הכלכלה: המציאות החדשה תקטין את הבירוקרטיה ותגדיל את הוודאות עבור העסקים
03.01.22 / 11:59
רפורמת היבוא יוצאת לדרך
03.01.22
רפורמת היבוא יוצאת לדרך

רפורמת היבוא צפויה להיכנס לתוקף ביום 1.6.22. עוד בטרם כניסתה לתוקף, פועל משרד הכלכלה אשר מוביל את הרפורמה לקדם שינויים אשר יקלו על פעילות המשק וניתן ליישמם מיידית. אחד ממרכיבי הרפורמה, הנו הענקת פטור מחובת עמידה בדרישות התקנים הרשמיים, ככל שהדבר נוגע לייצור וייבוא מוצרים המיועדים ליצוא ולמחקר ולפיתוח. תיקון זה משנה את המצב היום לפיו מוצרים לייעודים אלו, מחויבים לעמוד בתנאי התקינה הרשמית ובכך מהווה נטל לעסקים.

 

המו״פ בישראל הנו אחד המרכיבים המשמעותיים והחשובים לכלכלה ובעל תרומה משמעותית לצמיחה, לתעסוקה ולפריון. הפעילות בתחומים אלו מכוונת ליצירת חידושים טכנולוגיים או מוצרים חדשים, ועל כן אין לצפות או לדרוש ממוצרים אלו לעמוד ברגולציה, כל עוד הם בהליך מחקר או פיתוח ולא מיועדים לצריכה. מתוך רציונל זה, הוחלט לפטור יבוא זה מכל צורך לעמוד ברגולציה.

 

ממשרד הכלכלה נמסר כי ״המציאות החדשה תקטין את הבירוקרטיה ותגדיל את הוודאות עבור העסקים, שהיא חשובה ביותר עבור פעילות בתחום מחקר ופיתוח שנמצא בתחרות גלובאלית מתמדת. צעד זה מהווה גם הקלה לסטארט-אפים צעירים, שרגולציה מיותרת יכולה להשפיע רבות על הפעילות שלהם.

 

״עודף רגולציה והתנהלות הבירוקרטית מהווה גם שיקול חשוב עבור חברות בעת קביעת מיקום מרכז הפיתוח או המחקר שלהן. לפיכך, ההחלטה למתן פטור משמעותית ביותר ויכולה להוות את גורם משמעותי בהליך קבלות ההחלטות לבחירת מיקום המרכז והעדפת ישראל על פני מדינות אחרות.

נדבך נוסף חשוב בכלכלה הישראלית הוא היצוא. בחוק נקבע כי יצור ויבוא של טובין המיועדים ליצוא, יהיה גם הוא פטור מתקינה רשמית ולא יחויב יותר לעמוד ברגולציה, מתוך הבנה כי הפעילות מיועדת לשווקים אחרים בהם חלה רגולציה אחרת. על כן, אנו פועלים לצמצם את הרגולציה ביצור ויבוא מסוג זה  עבור התעשייה המייצאת״.

 

במשרד הכלכלה והתעשייה מציינים כי עד כה, יבוא לשם יצוא היה כרוך בהליך של הגשת בקשה לקבלת פטור מחוקיות היבוא ובחינה פרטנית של כל בקשה. משרד הכלכלה מטפל בממוצע בכ-2,500 בקשות פטור בשנה. מעתה, פרוצדורה זו מתייתרת והאישור יינתן באופן אוטומטי על בסיס הצהרה.

 

כדי ליישם את הפטור, יוצא משרד הכלכלה והתעשייה בתהליך חדש, שיופעל באופן אוטומטי ויחייב הגשת הצהרה בלבד עבור אישורים חד פעמיים, ללא צורך במסמכים נוספים. עם הגשת ההצהרה, יקבל המגיש אישור מידי שיועבר במקביל למכס במטרה לשחרר את הטובין. יבואנים שיבקשו אישור שנתי דרכו יוכלו לשחרר טובין במשך שנה ללא הגשת בקשות פרטניות, יחויבו להגיש תצהיר.

 

הנוהל יופעל, כאמור, באופן מיידי בפורמט זה. במקביל, יפעל משרד הכלכלה והתעשייה במהלך השנה הקרובה לעדכן את מערכות המחשוב, כך שיתאפשר שחרור המוצרים המיועדים למו״פ או ליצוא, במכס, באמצעות הגשת הבקשה במערכת בלבד.

 

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: ״רפורמת היבוא תשפיע באופן משמעותי על המשק כולו – יצרנים, יבואנים וצרכנים. אנחנו לא ממתינים לכניסה הרשמית של הרפורמה לתוקף, ומבצעים מיידית כל תיקון שיכול להקל. הקלות נוספות צפויות כבר בשבועות הקרובים״.

 

קישור לדף השירות ולטופס הגשת בקשות לשחרור: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=fti1new@moital.gov.il