סמן V וריטס והמשלוח בדרך

רשות המסים: ניתן להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים

רשות המסים: ניתן להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים

זאת עבור עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל עבור החודשים מאי - יוני 2021. מענקים אלו חותמים את סדרת המענקים המחולקים במסגרת תכנית ״רשת ביטחון כלכלית״
20.07.21 / 16:23
רשות המסים: ניתן להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים
20.07.21
רשות המסים: ניתן להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב-25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב-2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום ה') תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות. מענקים אלו חותמים את סדרת המענקים המחולקים במסגרת תכנית ״רשת ביטחון כלכלית״. בהתאם לתיקון חקיקה מינואר שאפשר תשלום מענק פגיעה ממושכת, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי יוני, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי.

 

יצוין כי בימים הקרובים תיפתח האפשרות להגשת תביעות פיצויים בשל נזק עקיף בעקבות מבצע ״שומר החומות״. בהתאם לחוק, עסקים עד 40 ק״מ מרצועת עזה צריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין מענקי קורונה ובכלל זה, מענק להשתתפות בהוצאות קבועות. עסקים בטווח מ-40 עד 80 ק״מ מרצועת עזה, שהגישו תביעת פיצויים בשל שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות.

 

מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שפעילותם צומצמה בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה. תביעות למענק יכולות להגיש חברות ושותפויות שהגישו את דיווחי המע״מ שלהן ושעומדות בתנאים שנקבעו בחקיקה ובהם, בין היתר, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף שקל ל- 400 מיליון שקל וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019, בשל התפשטות נגיף הקורונה, בשיעור של 25% ומעלה, כמפורט:

 

עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף שקל ועד 100 מיליון שקל - פגיעה של 25% ומעלה 
עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון שקל ועד 200 מיליון שקל – פגיעה של 40% ומעלה

 עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון שקל – פגיעה של 60% ומעלה
 
נזכיר כי גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני 2021) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 שקל לתקופת זכאות.

 

את התביעה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-15 ביולי 2021) עד ליום ה-15 באוקטובר 2021. להגשת התביעות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים:

 
https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3