סמן V וריטס והמשלוח בדרך

רשות המסים: ירידה של 13% בערך היבוא בשנת 2023

רשות המסים: ירידה של 13% בערך היבוא בשנת 2023

בשנת 2023 הסתכם ערך היבוא ללא יהלומים ב-88.6 מיליארד דולר לעומת 101.6 מיליארד דולר. ההכנסות ממסי מקרקעין היו נמוכות ב-11 מיליארד שקל - לעומת אשתקד זוהי ירידה של 42%
03.04.24 / 16:32
רשות המסים: ירידה של 13% בערך היבוא בשנת 2023
03.04.24
רשות המסים: ירידה של 13% בערך היבוא בשנת 2023

רשות המסים מפרסמת הבוקר סקירה מיוחדת, העוסקת בהכנסות המדינה ממסים בשנת 2023 תחת השם: ״מצמיחה מהירה להתייצבות ולמלחמת חרבות ברזל״. בסקירה מוצגת התפתחות ההכנסות בשנה החולפת תוך התייחסות לסיבות לירידה בהכנסות, לאחר הצמיחה המהירה מתחילת שנת 2021 ועד אמצע שנת 2022.

 

מהסקירה עולה, בין השאר, כי מתחילת השנה נרשמה ירידה הן בהכנסות ממסים ישירים והן בהכנסות ממסים עקיפים. ההכנסות ממסים ישירים ירדו כתוצאה מירידה משמעותית בפעילות בנדל״ן, ירידה בגביית מס חברות ומס הכנסה מעצמאים, בין היתר כתוצאה מירידה במקדמות, וכן גידול חד בהחזרי מס הכנסה. הירידה בהכנסות ממסים עקיפים מוסברת בעיקר ע״י ירידה בהכנסות ממע״מ ייצור מקומי כתוצאה מהאטה בצריכה הפרטית ובפעילות בשוק הנדל״ן. מגמת הירידה התחזקה ברבעון הרביעי עם פרוץ המלחמה והגיעה לכ-12%. 

 

עוד עולה מהסקירה כי בניתוח תשלומי המקדמות של חברות ניתן לראות עלייה במחצית הראשונה של 2023, הנובעת מגידול במקדמות ענף הפיננסים. ברבעון הרביעי נרשמה ירידה משמעותית של 10% בכלל המקדמות, למרות גידול של 9% במקדמות בענף הפיננסי. גם בתחום הניכויים ענפי ההייטק והפיננסים היוו נתח משמעותי בהכנסות - כ-43%. ההכנסות ממסי מקרקעין היו נמוכות ב-11 מיליארד שקל - לעומת אשתקד זוהי ירידה של 42%. ברבעון הרביעי, נרשמה ירידה נוספת בעקבות מיעוט עסקאות נדל״ן בתקופת המלחמה. ערך היבוא נמצא במגמת ירידה החל מיולי 2022. זאת לאחר עלייה משמעותית מהמחצית השנייה של שנת 2020 ועד המחצית הראשונה של שנת 2022. בשנת 2023 הסתכם ערך היבוא (ללא יהלומים) ב-88.6 מיליארד דולר לעומת 101.6 מיליארד דולר, ירידה של 13%.