סמן V וריטס והמשלוח בדרך

אל על וארקיע בוחנות מיזוג בין שתי החברות

אל על וארקיע בוחנות מיזוג בין שתי החברות

החברה החלה במגעים עם ארקיע לבחינת עסקה אפשרית, לפיה תרכוש החברה את מניות ארקיע בתמורה להקצאת ניירות ערך של החברה לבעלי מניות ארקיע. זאת על רקע קשיי החברה בשל צמצום הפעילות
27.10.21 / 15:10
אל על וארקיע בוחנות מיזוג בין שתי החברות
27.10.21
אל על וארקיע בוחנות מיזוג בין שתי החברות

מדיווחה שפרסמה חברת אל על לבורסה לניירות ערך בתל אביב נכתב כי החברה החלה במגעים עם ארקיע לבחינת עסקה אפשרית, לפיה תרכוש החברה את מניות ארקיע בתמורה להקצאת ניירות ערך של החברה לבעלי מניות ארקיע.

אל על הבהירה כי טרם נחתם בין הצדדים מזכר הבנות או הסכם מחייב וכי המשא ומתן  נמצא בתחילתו.

עוד הבהירה החברה כי אין כל ודאות כי העסקה הפוטנציאלית תתגבש וכי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, וככל שייחתם הסכם מחייב, אין כל וודאות שיתקבלו כל האישורים הנדרשים על-פי דין להשלמת העסקה הפוטנציאלית.

הודעת אל על מגיעה על רקע הקשיים שחווה החברה בתקופה האחרונה, כמו גם ענף התעופה כולו, בשל השפעות מגפת הקורונה. החברה מתכוונת לצמצם דרסטית את פעילותה, בהתאם לדרישות משרד האוצר, וצפויה לפטר 1,500 עובדים - 35% ממצבת כוח האדם הנוכחית. כמו כן, 16 מטוסים יימכרו או שחכירתם תופסק - כך שצי המטוסים של אל על יתכווץ מ-45 ל-29. נוסף על כך, החברה מתכננת לצמצם את פעילות חברת סאן-דור, שהפעילה טיסות שכר - בין היתר בשבת, ובשל כך ספגה איום בהשבתת הפעילות מטעם הסתדרות העובדים.