סמן V וריטס והמשלוח בדרך

הגירעון המסחרי הסתכם ב-5.4 מיליארד ש״ח בחודש ינואר 2024

הגירעון המסחרי הסתכם ב-5.4 מיליארד ש״ח בחודש ינואר 2024

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (נובמבר 2023 – ינואר 2024) חלה עלייה של 25.3% ביצוא הסחורות לארצות אסיה וירידה של 15.5% ביבוא הסחורות מסין
04.03.24 / 11:16
הגירעון המסחרי הסתכם ב-5.4 מיליארד ש״ח בחודש ינואר 2024
04.03.24
הגירעון המסחרי הסתכם ב-5.4 מיליארד ש״ח בחודש ינואר 2024

מעיקרי הדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסחר בסחורות בחודש ינואר 2024 עולה כי יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-18.1 מיליארד ש"ח. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות אירופה היווה 36%, היצוא לארצות אמריקה 29%, היצוא לארצות אסיה 22% ו-13% הנותרים ליתר ארצות העולם.

 

עוד עולה כי בכל הקשור ביבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-23.4 מיליארד ש"ח. 52% מהיבוא היה מארצות אירופה, 26% מארצות אסיה, 13% מארצות אמריקה, ו-9% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

 

הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-5.4 מיליארד ש"ח.

 

 

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר 2024):

 

קבוצות ארצות עיקריות

במיליוני ש״ח

(נתונים מקוריים)

מאזן

ינואר

2024

מאזן

ינואר

2023

יצוא

ינואר

2024

יצוא

ינואר

2023

יבוא

ינואר

2024

יבוא

ינואר

2023

סה"כ (ברוטו ללא יהלומים)

-5,379.1

-11,999.6

18,063.7

15,470.1

23,442.8

27,469.7

אירופה

-5,597.0

-6,923.3

6,587.4

7,047.0

12,184.4

13,970.3

מזה: האיחוד האירופי

-3,075.0

-4,202.2

5,262.1

5,266.5

8,337.1

9,468.7

אסיה

-2,006.7

-4,128.9

3,994.4

2,787.6

6,001.1

6,916.4

מזה: סין

-1,526.9

-2,290.4

977.0

640.8

2,503.9

2,931.3

אמריקה

2,234.7

1,237.9

5,300.0

4,316.3

3,065.3

3,078.4

מזה: ארצות הברית

1,986.6

913.7

4,584.8

3,517.0

2,598.2

2,603.3

יתר הארצות

-10.1

-2,185.3

2,182.0

1,319.3

2,192.1

3,504.6