סמן V וריטס והמשלוח בדרך

הלמ״ס: מדד מחירי יצוא הסחורות ירד ב-2.2% בשנת 2023

הלמ״ס: מדד מחירי יצוא הסחורות ירד ב-2.2% בשנת 2023

14.03.24 / 08:01
הלמ״ס: מדד מחירי יצוא הסחורות ירד ב-2.2% בשנת 2023
14.03.24
הלמ״ס: מדד מחירי יצוא הסחורות ירד ב-2.2% בשנת 2023

מדד מחירי יצוא הסחורות ירד בשנת 2023 ב-1%, לאחר עלייה של 4% בשנת 2022. מדד מחירי יבוא הסחורות ירד ב-0.8%, לאחר עלייה של 5.4% בשנת 2022. הרעה של 0.2% במדד תנאי הסחר כתוצאה מירידה גבוהה יותר במדד מחירי היצוא לעומת מדד מחירי היבוא – בשנת 2023. מדד תנאי הסחר מוגדר כיחס בין השינוי במדדי המחירים של היצוא לבין מדדי המחירים של היבוא.

 

מדד מחירי יצוא הסחורות ירד בשנת 2023 ב-2.2%, לאחר עלייה של 6.5% בשנת 2022. בשנת 2023 מדד המחירים של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים מעובדים) ירד ב-1.2%, לאחר עלייה של 3.9% בשנה הקודמת.

 

מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית עלה בשנת 2023 ב-1.2%, לאחר ירידה של 0.8% בשנה הקודמת. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית מהווה כ-39% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים). נתונים מפורטים לפי ענפי כלכלה מצביעים על עלייה במדד המחירים של ענף ייצור תרופות ב-0.3% בשנת 2023, לאחר ירידה של 4.1% בשנת 2022. מדד המחירים של יצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עלה ב-0.8% בשנת 2023, לאחר ירידה של 1.0% בשנת 2022 ומדד המחירים של יצוא ענף ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה עלה ב-5.0% בשנת 2023, בהמשך לעלייה של 3.0% בשנת 2022.

 

מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ב-4.2% בשנת 2023, לאחר עלייה של 7.1% בשנת 2022. נתונים מפורטים לפי ענפי כלכלה מצביעים על ירידה במדד המחירים של יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם שירד ב-8.4% בשנת 2023, לאחר עלייה של 11.6% בשנת 2022. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית מהווה כ-39% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים).

 

מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשנת 2023 ב-3.2%, לאחר עלייה של 11.2% בשנת 2022. נתונים מפורטים לפי ענפי כלכלה מצביעים על ירידה במדדי המחירים ביצוא ענף ייצור נפט מזוקק שירד בשנת 2023 ב-17.5%, לאחר עלייה של 45.1% בשנת 2022. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית מהווה כ-16% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים).

 

מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית עלה בשנת 2023 ב-4.6%, בהמשך לעלייה של 2.0% בשנת 2022. נתונים מפורטים לפי ענפי כלכלה מצביעים על עלייה של 11.7% במדד המחירים של יצוא ענף ייצור מוצרי מזון בשנת 2023. יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית מהווה כ-6% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים).

 

מדד המחירים של יצוא עיבוד יהלומים ירד בשנת 2023 ב-10.9%, לאחר עלייה של 22.8% בשנת 2022. מדד המחירים של יצוא ענפי החקלאות, ייעור ודיג עלה בשנת 2023 ב-5.8%, בהמשך לעלייה של 6.6% בשנת 2022. מדד מחירים של יצוא גידול יבולים עונתיים עלה ב-10.0% ומדד מחירי יצוא גידול הדרים עלה ב-7.9% בשנת 2023.

 

מדד מחירי היבוא

 

בשנת 2023 מדד מחירי יבוא הסחורות ירד ב-3.6%, לאחר עלייה של 10.5% בשנה הקודמת. פירוט השינויים במחירי היבוא לפי ייעוד מראה שבשנת 2023 הייתה ירידה ברוב מרכיבי היבוא: מדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה ירד ב-20.5%, מדד המחירים של יבוא תשומות לייצור (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד ב-2.6%. לעומת זאת, מדד מחירי יבוא מוצרים להשקעה (למעט אוניות ומטוסים) עלה בשנת 2023 ב-3.5% ומדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה עלה ב- 0.1%.

 

מדד המחירים של יבוא תשומות לייצור (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד כאמור בשנת 2023 ב-2.6%. ירידות מחירים נרשמו ברוב מרכיבים של יבוא תשומות לייצור. פירוט לפי קבוצות הסחורות מראה על ירידת מחירים ביבוא ברזל ופלדה שירד ב-11.3%, ביבוא עץ ומוצריו שירד ב-10.8%, ביבוא בדים וחוטים שירד ב-9.6% וביבוא תשומות לחקלאות שירד ב-7.4%.

 

מדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה עלה בשנת 2023 ב-0.1%, בהמשך לעלייה של 3.0% בשנת 2022. מדד המחירים של יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (מזון, הלבשה, הנעלה ומוצרים להחזקת משקי בית) בשנת 2023 ירד ב-1.0%, לאחר עלייה של 4.2% בשנה הקודמת. עיקר הירידה נרשמה במדד המחירים של יבוא הלבשה והנעלה שירד ב-3.8%.

 

מדד מחירי יבוא של מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה בשנת 2023 ב-1.6% בהמשך לעלייה של 1.1% בשנה הקודמת. עיקר העלייה נרשמה במדד המחירים של יבוא כלי תחבורה שעלה ב-4.1%.

 

מדד מחירי יבוא מוצרים להשקעה (למעט אוניות ומטוסים) עלה בשנת 2023 ב-3.5%, בהמשך לעלייה של 0.4% בשנה הקודמת. פירוט לפי קבוצות מראה כי מדד מחירי יבוא מכונות וציוד (כ-63% מכלל יבוא סחורות להשקעה) עלה ב-3.4%, בהמשך לעלייה של 1.3% בשנת 2022 ומדד מחירי יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-3.9%, לאחר ירידה של 1.4% בשנה הקודמת.

 

 

בשנת 2023 ירד מדד מחירי יבוא חומרי אנרגיה ב-20.5%, לאחר עלייה של 53.0% בשנת 2022. מדד מחירי יבוא יהלומים נשאר ללא שינוי בשנת 2023, לאחר עלייה של 8.8% בשנה הקודמת.

 

השינויים במדדי המחיר של יצוא ויבוא סחורות ברבעון הרביעי שנת 2023

 

ברבעון האחרון של שנת 2023 עלה מדד המחירים של יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים) ב-0.3%. פירוט של מדד המחירים של היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על עליות במדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-2.2% וביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ב-0.4%. לעומת זאת, מדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ב-1.8% ומדד המחירים של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד ב-0.5%.

 

ברבעון האחרון של שנת 2023 ירד מדד מחירי יבוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) ב-0.6%. פירוט מחירי יבוא לפי ייעוד מראה שברבעון האחרון של שנת 2023 ירד מדד המחירים של יבוא יהלומים ב-1.7%, מדד המחירים של יבוא תשומות לייצור (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד ב-1.2%, מדד המחירים של יבוא מוצרי צריכה ירד ב-0.6% ומדד המחירים של יבוא מוצרי השקעה ירד ב-0.2%. לעומת זאת, מדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה עלה ב-1.2%.