סמן V וריטס והמשלוח בדרך

יישום הקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס

יישום הקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס

בעקבות תיקון תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי) (תיקון) התשפ"ב-2022, מצ"ב התקנות ומסמך יישום ההקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס,
07.06.22 / 14:11
יישום הקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס
07.06.22
יישום הקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס

 

בעקבות תיקון תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי) (תיקון) התשפ"ב-2022, מצ"ב התקנות ומסמך יישום ההקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס,

 

להבהרות נוספות צוות קבוצת וריטס לשירותכם