סמן V וריטס והמשלוח בדרך

רשות המסים: עצמאים יכולים להגיש בקשות למקדמה

רשות המסים: עצמאים יכולים להגיש בקשות למקדמה

עצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, אשר צופים ירידה של 25% לפחות בפעילות בשל משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק קטן לחודשים ספטמבר-אוקטובר
13.10.20 / 08:46
רשות המסים: עצמאים יכולים להגיש בקשות למקדמה
13.10.20
רשות המסים: עצמאים יכולים להגיש בקשות למקדמה

מקדמות על חשבון מענק הוצאות לעסק קטן לספטמבר-אוקטובר יועברו בימים הקרובים לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, אשר עומדים בתנאי הזכאות למענק ויגישו בקשה לקבלת מקדמה. זכאים לקבלת מקדמה למענק, עצמאים שקיבלו מענק הוצאות לחודשים מרץ-אפריל ו/או מאי-יוני, וצופים כי תהיה להם ירידה בספטמבר-אוקטובר של 25% לפחות בפעילות העסקית בשל משבר הקורונה בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2019.

המערכת להגשת הבקשות למקדמות לעסק קטן נפתחה הבוקר, לאחר שמליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר את התיקון לחוק בעניין ולאחר שבשבוע שעבר כבר פתחה הרשות את האפשרות להגיש בקשה למקדמה עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחברות, שותפויות ועצמאים עם מחזור שנתי מעל 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל. במסגרת זו כבר שולמו 84.2 מיליון שקל עבור 3,700 בקשות למקדמה.

הגשת הבקשות למקדמה למענק הוצאות לעסק קטן, בגובה 50% מסכום המענק לספטמבר-אוקטובר, תתאפשר במהלך החודש הקרוב. המקדמות הן בסכום של עד 3,000 שקל, כמפורט:

מחזור שנתי עד 100 אלף שקל – מקדמה בסך 1,500 שקל.

מחזור שנתי 100 – 200 אלף שקל - מקדמה בסך 2,000 שקל.

מחזור שנתי 200 – 300 אלף שקל - מקדמה בסך 3,000 שקל.

נזכיר כי מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר גם תיקון חקיקה לפיו, לצורך קבלת מענק הוצאות לעסק קטן לחודשים מאי-יוני 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות בפעילות העסקית בהשוואה לחודשים אלו אשתקד ולא 40% כפי שנקבע תחילה.