סמן V וריטס והמשלוח בדרך

התעשיינים: המשבר בנמלים גורם לנזק יומי של 75 מיליון שקל

התעשיינים: המשבר בנמלים גורם לנזק יומי של 75 מיליון שקל

מבדיקת אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים הנזק למשק מאז תחילת משבר הנמלים עומד על כמיליארד שקל. ד״ר רון תומר: על משרד התחבורה לקחת אחריות על המצב הקשה אליו נקלעו הנמלים, ולמצוא פתרון מיידי
26.04.21 / 22:18
התעשיינים: המשבר בנמלים גורם לנזק יומי של 75 מיליון שקל
26.04.21
התעשיינים: המשבר בנמלים גורם לנזק יומי של 75 מיליון שקל

מבדיקת אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי בחודשי מרץ – אפריל 2021 נוצר עומס ניכר בפריקת אניות בנמלי חיפה ואשדוד בעקבות מחסור בכוח אדם ושטחי אחסון בנמלים. לפי הבדיקה, ההפסד הכספי הישיר למגזר הפרטי בגין עומס זה, בתום שלושה שבועות המשבר בנמלים, צפוי להסתכם בכ-960 מיליון שקל במונחי פדיון. עם הימשכות העומס בנמלי הים, צפוי הנזק היומי להגיע לכ-75 מיליון שקל.  

נשיא התאחדות התעשיינים ויו״ר נשיאות המעסיקים והעסקים, ד״ר רון תומר: ״על משרד התחבורה לקחת אחריות על המצב הקשה אליו נקלעו הנמלים, ולמצוא פתרון מיידי למצוקה ההולכת וגוברת של האניות התקועות עם סחורה בכניסה לישראל. המשמעות של כל יום שבו הסחורות לא מגיעות לארץ, היא חברות שלא יכולות לייצר שכן אין להן חומרי גלם, חברות שלא יכולות לייצא ומוניטין ארוך שנים שנהרס. ניתן לצמצם את הנזק, אך הדבר דורש התגייסות מלאה של כלל הגורמים המעורבים ונכונות אמיתית למצוא פתרונות״.

בעוד הנזק המיידי נגזר בעיקרו מסחורה שפג תוקפה, אשר נתקעה בנמלי הים (יצוא ויבוא של מזון טרי, מזון עם תאריך תפוגה קצר, אי הגעת חומרי גלם לייצור), הרי שככל שימשך העומס מתרחבים גם מעגלי והיקפי הנזק למגזר העסקי.

בנוסף, אניות שטרם פרקו מטען תאלצנה לצאת מחוץ לשטח הנמל, וחלקן אף תוחזרנה לנמלי המוצא או לנמלי ים אחרים. מדובר בעלויות ישירות נוספות שייאלצו היצואנים והיבואנים, המשתמשים בתובלה ימית, לספוג הכוללות עלויות תום מסע, דמי אחסנה, תשלום לחברות הספנות בגין כל יום השהייה מחוץ לרציף, עלויות הטסה ועלויות צפיפות, אשר עלולות להגיע לעלות של קרוב ל-200,000 דולר לאניה לשבוע. בנוסף, עם הימשכות העומס ייווצר כאמור, מחסור בחומרי גלם שעלול להביא להשבתת פעילות בהיקף רחב. חלק מחברות התובלה הימית כבר הודיעו על עלייה דרמטית בהיטלי התובלה שהם גובים מהלקוחות. עלייה זו מצטרפת לעלייה החדה במחירי השילוח הימי בחודשים האחרונים ויחד עם המשבר בנמלי הארץ צפויה להשפיע על כלל הציבור.

מהתאחדות התעשיינים נמסר עוד כי ״הפסד זה חמור במיוחד לנוכח השחיקה המתמשכת בכושר התחרות עמו נאלצת התעשייה להתמודד זה מספר שנים, וכן לנוכח התיסוף בשער החליפין וההתמודדות עם משבר הקורונה. מבחינת היצוא עומסים אלו בנמלי הים רק מחמירים את פגיעותו של סחר החוץ הישראלי, ובעידן התחרותי והשברירי בו אנו נמצאים כיום, תביא להסטת לקוחותינו לשווקים איתנים ויציבים יותר. מבחינת היבוא עלול העיכוב והעומס ליצור מחסור בהספקת מוצרים ללקוחות״.

כמו כן, בהתאחדות התעשיינים ציינו כי למגזר הפרטי נגרמים נזקים כספיים עקיפים, הנובעים מפיצוי לקוחות וספקים בשל אי עמידה בלוחות זמנים, הפסד עסקאות ואובדן לקוחות קיימים ועתידיים בארץ ובחו״ל, ירידה לטמיון של השקעות ארוכות טווח של פיתוח מערכת שיווק פגיעה קשה במוניטין. הנזק העקיף של מצב זה, אף כי קשה לאמוד לאותו, מגיע להיקפים גבוהים בהרבה מהנזק הישיר.