סמן V וריטס והמשלוח בדרך

הלמ״ס: ירידה של 6.7% ביבוא סחורות בשנת 2023

הלמ״ס: ירידה של 6.7% ביבוא סחורות בשנת 2023

בשנת 2023 נרשמה ירידה של 14.1% בגירעון הסחר בסחורות, ירידה של 2.4% ביצוא הסחורות, ירידה של 18.5% ביבוא חומרי אנרגיה ורידיה של 29.4% ביבוא יהלומים. יבוא חומרי גלם הסתכם בשנת 2023 ב-144.2 מיליארד שקל, ירידה של 6.5% בהשוואה לשנת 2022
16.01.24 / 08:36
הלמ״ס: ירידה של 6.7% ביבוא סחורות בשנת 2023
16.01.24
הלמ״ס: ירידה של 6.7% ביבוא סחורות בשנת 2023

בשנת 2023, הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-114.9 מיליארד שקל. יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2023 ב-218 מיליארד שקל - נמוך ב-2.4% מהיצוא בשנת 2022. יצוא הסחורות, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2023 ב-200.1 מיליארד שקל - ירידה של 0.7% בהשוואה לשנת 2022. יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בשקלים, הסתכם ב-332.9 מיליארד שקל, והיה נמוך ב-6.7% בהשוואה לשנת 2022.

 

פירוט יבוא הסחורות לפי ייעוד מראה שיבוא חומרי אנרגיה ירד ב-18.5%, יבוא יהלומים ירד ב-29.4%, יבוא מוצרי צריכה ירד ב-1.8% ויבוא חומרי גלם ירד ב-6.5%. לעומת זאת, יבוא מוצרי השקעה הכוללים כלי תחבורה להשקעות עלה ב-8%.

 

יצוא הסחורות בשנת 2023

 

בשנת 2023 היווה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה 93% מכלל יצוא הסחורות. יצוא יהלומים היווה 5% ו-2% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודיג. התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית עלה. בשנת 2023 היווה יצוא זה 40% מכלל היצוא התעשייתי. במונחים מוחלטים עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-1.5 מיליארד שקל. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית הסתכם בשנת 2023 ב-77.7 מיליארד שקל, בהשוואה ל-79.1 מיליארד שקל בשנת 2022, ירידה של 1.8%.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשנת 2023 ב-9.1% והסתכם ב-29.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-32.2 מיליארד שקל בשנת 2022. יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית עלה בשנת 2023 ב-11.7% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-14.6 מיליארד שקל. יצוא יהלומים הסתכם בשנת 2023 ב-11 מיליארד שקל, ירידה של 36.1% בהשוואה לשנת 2022.

 

יבוא הסחורות

 

פירוט היבוא בשנת 2023 לפי יעוד מראה כי 43% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם, 25% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% יבוא חומרי אנרגיה ו-4% הנותרים יבוא יהלומים, אוניות ומטוסים. יבוא חומרי גלם הסתכם בשנת 2023 ב-144.2 מיליארד שקל, ירידה של 6.5% בהשוואה לשנת 2022. פירוט לפי קבוצות סחורות, מצביע על כך שיבוא עץ ומוצריו ירד ב-21.2%.

 

יבוא מוצרי השקעה הסתכם בשנת 2023 ב-51.6 מיליארד שקל. בשנת 2023 עלה יבוא זה ב-8%. יבוא משאיות, טנדרים ואוטובוסים, עלה בשנת 2023 ב-22.9%. יבוא מוצרי צריכה הסתכם בשנת 2023 ב-83.6 מיליארד שקל, ירידה של 1.8%. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת ירד ב-0.6%, כאשר עיקר הירידה הייתה בהלבשה והנעלה. יבוא מוצרים בני קיימא ירד ב-3.6%, כאשר עיקר הירידה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים שירד ב-10.6%.

 

התפתחות הסחר בחודש דצמבר 2023

 

בחודש דצמבר 2023, הסתכם יצוא הסחורות ב-20.1 מיליארד שקל, יבוא הסחורות ב-27.5 מיליארד שקל  והגירעון בסחר הסחורות ב-7.5 מיליארד שקל. נתוני המגמה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על ירידה של 2.2% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023. זאת, בהמשך לירידה של 5.2% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023. היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד ב-2.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023. זאת, בהמשך לירידה של 4.7% ביולי-ספטמבר 2023.