סמן V וריטס והמשלוח בדרך

מיזם ״מסילות לשלום אזורי״ עלה בדיון עם הנציבות האירופית

מיזם ״מסילות לשלום אזורי״ עלה בדיון עם הנציבות האירופית

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר דנה עם נציגי הנציבות בפרויקטים אסטרטגיים אזוריים בהם חיבור רכבתי של הים-התיכון ומדינות המפרץ כגשר יבשתי ו-hub תחבורתי אזורי. היוזמה תייצר נתיב סחר קצר ובטוח ותתרום לכלכלות ירדן, ישראל, סעודיה ומדינות המפרץ
19.11.20 / 18:18
מיזם ״מסילות לשלום אזורי״ עלה בדיון עם הנציבות האירופית
19.11.20
מיזם ״מסילות לשלום אזורי״ עלה בדיון עם הנציבות האירופית

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שירה גרינברג ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל מישל סטרבצ׳ינסקי קיימו דיאלוג עם הנציבות האירופית במטרה לדון בהעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי ולדון בפרויקטים אסטרטגיים אזוריים

בדיאלוג הכלכלי נטלו חלק: שירה גרינברג – כלכלנית ראשית, משרד האוצר, פרופ׳ מישל סטרבצ'ינסקי - מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, דר׳ עדי ברנדר - מנהל אגף מאקרו כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל ויואל פינקל – המשנה לסטטיסטיקן הלאומי, למ״ס. מצד האיחוד האירופי השתתפו: אניקה אריקסגארד מלנדר, ראש היחידה, מדינות שכנות - סיוע מקרו-פיננסי, בדירקטוראט כלכלה-פיננסי, נציבות האיחוד האירופי, ראובן בורג, ראש צוות תחזיות צמיחה, דירקטוראט כלכלה-פיננסי, נציבות האיחוד האירופי, מריה גרהרדט כלכלנית, מחלקה בילטראלית ישראל, ירדן, מרוקו ופלסטין ו-Jolanta Szczerbinska, סטטיסטיקאית, היחידה לשיתוף פעולה אזורי ים-תיכוני, Eurostat.

השנה דנו הצדדים בהשפעות המקרו-כלכליות של משבר הקורונה והתכניות הכלכליות שננקטו להתמודדות עם האתגר הכלכלי. בנוסף, הוסיפו שני הצדדים נושאים חדשים לדיאלוג הכלכלי ובהם מיזם ״מסילות לשלום אזורי״ לחיבור רכבתי של הים-התיכון ומדינות המפרץ דרך ישראל כגשר יבשתי וירדן כ-hub תחבורתי אזורי. היוזמה, שמוביל שר האוצר, תייצר נתיב סחר קצר, מהיר, זול ובטוח יותר בין מזרח ומערב, ותתרום לכלכלות ירדן, הרשות הפלסטינית, ישראל, ערב הסעודית ומדינות המפרץ. הצדדים דנו בהשפעות המוניטריות ופרויקטים אזוריים נוספים וכן דנו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה והשותפות בין הלמ״ס ל-Eurostat  והפרקטיקות לחילופי מידע.

הפגישה הווירטואלית התקיימה על רקע מגפת הקורונה ומדגישה את החשיבות ששני הצדדים מייחסים לקיום דיאלוג כלכלי וללמידה הדדית. האיחוד האירופי וישראל חולקים אי-וודאות כלכלית ויש משמעות לקיום למידה משותפת של דרכי התמודדות עם המגפה וחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האירופי.